หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างอัตรากำลัง
อัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลด้านการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Smart Farmer
Young Smart Farmer
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
 

ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ถั่วเวียงทอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
วสช.บ้านนาเวียง
โทรศัพท์
0613268683

กะหรี่ปั๊ป ไฮ ไฮ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าไฮ
โทรศัพท์
0847213674
 
เกษตรกรคำเขื่อนแก้ว ร่วมใจหยุดเผา!!!


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการจ้างแรงงานรอบที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานรอบที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการจ้างแรงงานรอบที่ 2
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานรอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการจ้างแรงงานรอบที่ 3
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานรอบที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการจ้างแรงงานรอบที่ 4
   
 
สื่อเกษตรน่ารู้ 
 
 

สาระเกษตร

ถอดองค์ความรู้ศพก.อำเภอคำเขื่อนแก้ว

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เขตตำบลที่รับผิดชอบ
ลุมพุก แคนน้อย
ดงแคนใหญ่ กุดกุง
สงเปอย กู่จาน
โพนทัน เหล่าไฮ
ย่อ นาคำ
ทุ่งมน นาแก
ดงเจริญ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.4 จ.ขอนแก่น
จังหวัดยโสธร
สท.(สวทช.)

ระบบสารสนเทศ
รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ

ข้อมูลไอทีท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสตรอว์เบอร์รี่กลางทุ่ง ต.แคนน้อ
โทรศัพท์ 081-3213815

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศพก.บ้านโคกโก่ย ต.กู่จาน
โทรศัพท์ 064-9985193 (พ่อเนาว์)
 


update เมื่อ 09 กันยายน 2564